W związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Klauzula informacyjna poniżej:
Bawialnia „Hultajka” jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
świadczenia usług związanych z organizacją imprez dla dzieci
informacji
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane są do wglądu pracowników bawialni.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do złożenia oferty. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową złożenia oferty i organizacji przyjęcia.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.