REGULAMIN BAWIALNI HULTAJKA

Na terenie  Bawialni “Hultajka”  trzymamy się poniższych ustaleń, dzięki czemu wszyscy jesteśmy bezpieczni i możemy w spokoju korzystać ze wszystkich atrakcji, jakie daje nasza wspólna przestrzeń.

Zakupienie biletu wstępu to jednocześnie deklaracja stosowania się do poniższych punktów.
1. Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku  od 0 lat do lat 13.
2. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
3. Cena nie obejmuje opieki nad dzieckiem, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej (np. w wypadku zorganizowanych zajęć i warsztatów, wykupienia przez rodzica usługi zawierającej opiekę nad dzieckiem, podczas urodzin z animatorem i opieką).
4. Dzieci wchodzą do Bawialni z opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej (np. w wypadku zorganizowanych zajęć i warsztatów, wykupienia przez rodzica usługi zawierającej opiekę nad dzieckiem, podczas urodzin z animatorem i opieką).
5. Dzieci do lat 3 na konstrukcję wchodzą z opiekunem.
6. Ze względu na zdrowie naszych pozostałych małych klientów, wymagamy aby dzieci odwiedzające Bawialnię nie były w trakcie choroby, w szczególności zakaźnej.
W przypadku przekraczania limitu osób przebywających jednocześnie w Bawialni, pierwszeństwo wstępu (zarówno dla rodziców, jak i dzieci) mają osoby zaszczepione przeciw COVID-19.
7. Wejście do Bawialni i jej opuszczenie przez dziecko możliwe jest wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna.
8. Bawialnia w trosce o bezpieczeństwo wszystkich klientów zapewnia bezpieczny i certyfikowany sprzęt. Za szkody na sprzęcie Bawialni, wynikłe z korzystania niezgodnego z przeznaczeniem przez dziecko lub rodzica, odpowiada rodzic.
9. Ubrania wierzchnie oraz obuwie zdejmujemy przy wejściu w szatni – zdjęcie obuwia dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych..
10. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób (również zegarki, telefony komórkowe, paski z ostrymi sprzączkami, przedmioty ostre, okulary) mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się.
11. Jedzenie i napoje spożywamy wyłącznie przy stolikach.
12. Na terenie Bawialni obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.
13. Personel Bawialni może odmówić Dziecku wejścia do Hultajki, a także poprosić go o wcześniejsze opuszczenie, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.
14. Zasady są proste!
★ nie tolerujemy żadnych, absolutnie żadnych przejawów agresji wobec innych dzieci
★ nie jemy/pijemy podczas zabawy – można się zadławić!
★ nie wspinamy się na siatki zabezpieczające 
★ po zjechaniu ze zjeżdżalni, staramy się szybko opuścić strefę bezpośredniego z niej zjazdu, aby uniknąć zderzenia z kolejnym zjeżdżającym dzieckiem
★ nie niszczymy sprzętów, zabawek, elementów wystroju
★ nie wnosimy zabawek na konstrukcję.
15. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w kawiarni. 
16. Prosimy nie pozostawiać rzeczy na terenie Bawialni, nie bierzemy za nie odpowiedzialności, choć będziemy się starać, by wracały do właścicieli.